สินค้าของเรา

VACUUM SYSTEM

เนื่องจากความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ติดตั้ง ความต้องการในการใช้พลังงาน มลภาวะทางเสียง สิ่งปนเปื้อนในระบบ รวมถึงสภาวะการใช้งานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการ เราจึงมีบริการ ออกแบบระบบสุญญากาศเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ออกแบบให้เหมาะสมและดีที่สุดตามเงื่อนไขของลูกค้า

VACUUM SYSTEM
VACUUM
VACUUM pump
VACUUM SYSTEM
VACUUM pump
VACUUM SYSTEM