สินค้าของเรา

SPARE PART FOR VACUUM PUMP

การที่หยุดระบบโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าหรือระบบล่มนับว่าเป็นความเสียหายอย่างมากสำหรับกระบวนการผลิต นอกจากความเสียหายที่ตัวระบบเองแล้วยังมีค่าเสียหายจากค่าเสียโอกาสในการหยุดการผลิต การส่งมอบสินค้าไม่ทัน หรือความสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการ ดังนั้นการซ่อมบำรุงเพื่อให้ปั๊มสุญญากาศพร้อมใช้งานอยู่เสมอถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราจึงจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เพื่อให้ปั๊มมีความพร้อมใช้งานสูงสุด ลดโอกาสการหยุดงานโดยไม่ตั้งใจ (Unplanned shutdown) และยืดอายุการใช้งานของ Vacuum pump
ผู้ผลิตจะกำหนดระยะเวลาที่แนะนำสำหรับซ่อมบำรุงมาในคู่มือ ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานและสภาพแวดล้อมการทำงาน หรือหากลูกค้าไม่มั่นใจในการกำหนดระยะเวลาการทำ PM เราสามารถให้คำปรึกษาพร้อมรับทำ PM เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวมตลอดอายุการใช้งานของ Vacuum pump ได้มากยิ่งขึ้น

อะไหล่ปั๊มสุญญากาศมีทั้งแบบดั้งเดิมจากแบรนท์ปั๊มและอะไหล่ที่สร้างขึ้นที่คุณภาพดีใกล้เคียงกันในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ทางบริษัทมีอะไหล่ปั๊มสุญญากาศให้เลือกหลายแบรนท์ เช่น Busch , Leybold , ELMO RIETSCHLE , Becker , Edwards , Atlas copco ,

spare part for vacuum pump