สินค้าของเรา

OIL-SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมัน เป็นปั๊มที่ใช้กับลักษณะงานสุญญากาศแบบทั่วไป (rough vacuum) นิยมใช้มาเป็นระยะเวลานาน  ปั๊มสุญญากาศโรตารี่แวนแบบซีลน้ำมัน อุปกรณ์ที่สำคัญประกอบไปด้วยเสื้อปั๊ม แกนหมุนที่ติดตั้งแบบเยื้องศูนย์กับเสื้อปั๊มมีร่องสำหรับติดตั้งใบกวาดและมีใบสำหรับกวาด (Vane) ที่สามารถเคลื่อนเข้า-ออกในขณะที่แกนหมุนรอบตัวเองโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ใบกวาดจะทำหน้าที่ดูดและอัดอากาศโดยการกวาดไปรอบเสื้อปั๊มตามการหมุนของแกน การทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการฟิล์มน้ำมันเป็นตัวช่วยในการปิดช่องว่างระหว่างใบกวาดและเสื้อปั๊มเพื่อป้องการการรั่วของอากาศระหว่างด้านขาเข้าและด้านขาออก จะเห็นได้ว่าในปั๊มชนิดนี้น้ำมันมีหน้าที่สำคัญในการช่วยสร้างค่าสุญญากาศ หล่อลื่นระบบเพื่อลดการสึกหรอและช่วยระบายความร้อนโดยรวมของระบบ จึงทำให้ปั๊มชนิดนี้มีความทนทานและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ลักษณะการใช้งานหากเป็นการใช้งานแบบเดี่ยวในการสร้างค่าสุญญากาศระดับทั่วไปจนถึงระดับปานกลาง นิยมนำมาใช้ในงานวิศวกรรมหลากหลายประเภท เช่นงานอุตสาหกรรมประเภทหยิบจับชิ้นงาน งานบรรจุสุญญากาศ งานระบบสุญญากาศรวมสำหรับสถานพยาบาล ถ้าเป็นการใช้งานที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อสร้างสุญญกาศระดับที่สูงขึ้นมักใช้ร่วมกับการติดตั้งปั๊มชนิดรูท (Roots) ไว้ก่อนหน้าเพื่อสร้างค่าสุญญากาศระดับสูงจากนั้นจึงติดตั้งปั๊มชนิดนี้เป็นปั๊มตัวท้าย (Backing Pump) เพื่อส่งต่ออากาศจากปั๊มรูทออกสู่บรรยากาศอีกทอดหนึ่ง โดยปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมันมี 2 แบบคือ  Single state และ Two-states โดยที่แบบ Two-Stages สามารถสร้างสุญญากาศได้สูงกว่า ในขณะที่ Single stage จะให้อัตราการไหลของอากาศที่สูงกว่าเมื่อใช้ต้นกำลังขนาดเท่ากัน

SINGLE STAGE OIL SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMP

SINGLE STAGE OIL SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMP

TWO STAGE OIL SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMP

SINGLE STAGE OIL SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMP

Atlas copco รุ่น GVS 16-630 A ปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมัน เป็นปั๊มสุญญากาศที่มีการออกแบบให้กะทัดรัดเพื่อการติดตั้งใช้งานที่ง่ายและประหยัดพื้นที่ เป็นปั๊มสุญญากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมที่จะใช้กับลักษณะงานได้หลากหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น งานบรรจุภัณฑ์ อิเล็คทรอนิกส์ พลาสติก อาหาร ยา วงการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยปั๊มสุญญากาศรุ่น GVS 16-630 A นี้จะสร้างสุญญากาศระดับใช้งานทั่วไป ระหว่าง 0.5 ถึง 0.1 mbar absolute และมีอัตราการไหล (Flow rate) ระหว่าง 16-700 m3/h

Atlas copco รุ่น GVS 16-630 A
ปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมัน
ปั๊มสุญญากาศรุ่น GVS 16-630 A
Metric Imperial
Pumping speed 16 – 700 m3/h 9 – 494 cfm
Ultimate vacuum 0.5 – 0.1 mbar(a) 0.4 – 0.08 Torr
Motor power 0.75 – 18.5 kW 1 – 25 Hp

Download brochures

TWO STAGE OIL SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMP

Atlas Copco รุ่น GVD 0.7 – 275 ปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมัน Two-stages เป็นปั๊มสุญญากาศที่มีการออกแบบให้สามารถสร้างสุญญากาศได้ในระดับปานกลางถึงสูง มีอัตราการไหลของอากาศอยู่ระหว่าง (Flow rate) 0.75 – 255 m3/h ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ทั้งชนิด 1 เฟสและ 3 เฟสตามความต้องการใช้งาน เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น อาหารแช่แข็ง-อบแห้ง เครื่องมือวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการงานวิจัย การเคลือบผิว ชุปแข็งโลหะ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

Atlas Copco รุ่น GVD 0.7 – 275
ปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมัน Two-stages
GVD 0.7 -28 Metric Imperial
Pumping speed 0.75 – 27.5 m3/h 0.4 – 16.2 cfm
Ultimate vacuum (gas ballast closed) 3.0 x 10-3 – 1.0 x 10-3mbar 2.3 x 10-3 - 7.7 x 10-4 Torr
Motor power 90 – 750 W (50 Hz) 90 – 900 W (60 Hz)
GVD 40 -275 Metric Imperial
Pumping speed 37 – 255 m3/h 21.8 – 150 cfm
Ultimate vacuum (gas ballast closed) 1.0 x 10-3mbar 7.7 x 10-4 Torr
Motor power 1.1 – 7.5 kW 1.5 – 10 kW

Download brochures