สินค้าของเรา

LIQUID RING VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำ (Liquid ring vacuum pump) ถูกออกแบบให้มีทั้งแบบชนิดชั้นเดี่ยว (single state) ที่เน้นอัตราการไหลและสองชั้น (two state) ที่เน้นการสร้างสุญญากาศระดับปานกลาง ทำงานโดยหลักการเมื่อใบพัดหมุนจะสร้างแรงเหวี่ยงให้ของเหลวภายในตัวปั๊มเป็นวงแหวนของเหลวเกิดการดึงและบีบอัดแก๊สเกิดเป็นสภาวะสุญญากาศ โดยที่ของเหลวที่อยู่ภายในปั๊มสามารถเป็นน้ำหรือเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่ใช้งานในระบบเช่น เฮกเซนหรือน้ำมันพืชเป็นต้น ปั๊มประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหยของสารเคมีปนเปื้อนสูง มีการปนเปื้อนของอนุภาคของแข็ง อัตราการไหลสูง มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมการใช้งานและใช้งานสุญญากาศระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เคมี  น้ำมัน พลาสติก

ระบบปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำ (Liquid ring vacuum pump) สามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านระดับของสุญญากาศที่เหมาะสม อัตราการไหลของอากาศ

ปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำ (Liquid ring vacuum pump)