สินค้าของเรา

DRY SCREW VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศแบบเกลียว โดยปกติมักออกแบบใช้เป็นสองเกลียว (Screw) หมุนสวนทางกันอยู่ในเสื้อปั๊ม โดยที่อากาศจะถูกกักอยู่ระหว่างร่องของเกลียวและเสื้อปั๊มจากนั้นจะถูกพาตามการหมุนของเกลียวจนไปถึงทางออก เนื่องจากการออกแบบและผลิตทำด้วยความแม่นยำสูงมากชิ้นส่วนที่เป็นเกลียวและเสื้อปั๊มจะไม่สัมผัสกันเลยทำให้ข้อดีของปั๊มชนิดนี้คือสามารถใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแก๊สที่มีความกัดกร่อนหรือมีไอของสารเคมีหรือไอน้ำปนเปื้อนสูงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถเลือกวัสดุและวัสดุเคลือบได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถสร้างสุญญากาศได้สูงกว่าปั๊มชนิดอื่น ทำงานเงียบและการสึกหรอต่ำ อย่างไรก็ตามด้วยความที่ชิ้นส่วนภายในมีช่องว่างขนาดเล็กมากจึงไม่ค่อยเหมาะกับงานที่มีการปนเปื้อนของอนุภาคที่เป็นของแข็ง ปั๊มสุญญากาศชนิดนี้นิยมใช้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พลาสติก ปิโตรเคมี เซมิคอนดักเตอร์ และอีกหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ที่ต้องการประหยัดพลังงานและมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการบำรุงรักษาต่ำ

ปั๊มสุญญากาศแบบเกลียว

แบรนท์ที่มีใช้กันโดยทั่วไป เช่น  KOWEL , LEYBOLD , BUSCH , ELMO RIETSCHLE , TAIKO , ATLAS COPCO , EDWARDS