สินค้าของเรา

DRY CLAW VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศแบบ Claw เป็นปั๊มที่ทำงานโดยไร้น้ำมันและไร้การสัมผัสของโรเตอร์ หลักการทำงานใช้หลักการแบบใช้โรเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับกรงเล็บสองชิ้นหมุนสวนทางกัน โดยรูปร่างของโรเตอร์ทั้งสองชิ้นจะสร้างเป็นห้องเพื่อรับอากาศและรีดอากาศออจากตัวปั๊มทำให้เกิดการสร้างสุญญากาศขึ้นบ ปั๊มชนิดนี้เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้สุญญากาศที่ไร้น้ำมัน ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการปนเปื่อน ให้ประสิทธิภาพที่ดีมากในการสร้างสุญญากาศระดับเบื้องต้น ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาด

ปั๊มสุญญากาศแบบ Claw
  • Ultimate vacuum  :  50 – 140 mbar(a)
  • Pumping speed  :   65 – 300 m3/h
  • Shaft power  :  1.8 – 6.2 kw

Download brochures

MECHANICAL BOOTERS VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศชนิด Mechanical boosters vacuum pump เป็นปั๊มที่ออกแบบมาสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถของปั๊มสุญญากาศชนิดอื่นๆ เมื่อต้องการสร้างสุญญากาศระดับปานกลางถึงสูงเพิ่มขึ้นจากช่วงการทำงานของปั๊มสุญญากาศชนิดอื่น ชนิดนี้จะติดตั้งไว้เป็นปั๊มชุดหน้า (Fore Pump) ปั๊มสุญญากาศชนิดอื่นเสมอซึ่งจะเรียกปั๊มที่อยู่ด้านหลังว่า Backing pump  เช่นโรตารี่เวน สกรู วงแหวนน้ำเป็นต้น โดยรวมปั๊มทั้งสองตัวเข้าด้วยกันจะเรียกว่าระบบ Combine system เมื่อเริ่มต้นใช้งานจะต้องเดินเครื่อง Backing Pump ก่อนเสมอ จากนั้นเมื่อได้ระดับสุญญากาศตามค่าที่กำหนดจึงเริ่มเดินเครื่อง Booster pump เพราะว่าด้วยอัตราการไหลที่สูงหากทำงานที่ความดันบรรยากาศจะทำให้เกิดแรงเค้นสูงเกินกำหนดบนโรเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายได้  Booster pump เป็นปั๊มที่ทำงานแบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นและทำงานแบบไม่มีการสัมผัสกันของโรเตอร์แต่จะใช้ช่องว่างระหว่างโรเตอร์ที่มีขนาดเล็กในการกั้นอากาศแทนฟิล์มน้ำมัน

Mechanical boosters vacuum pump
เครื่อง Booster pump
ZRS Metric Imperial
Pumping speed 310 – 4140 m3/h 185 – 2440 cfm
Maximum pressure differential 180 – 60 mbar 140 – 45 Torr
Motor power 2.2 – 11 kW 3 – 15 Hp

Download brochures