บริการของเรา

Vacuum pump repair, rebuild, refurbish, recondition and Preventive maintenance service

sell vacuum pump
repair vacuum pump

Repair & Refurbishment

on-site service

On-site Service

vacuum maintanance

Preventative Maintenance

ให้บริการซ่อมแซมปั๊มสุญญากาศทุกยี่ห้อในท้องตลาดด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการซ่อมบำรุง รวมถึงจัดจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับระบบปั๊มสุญญากาศ ด้วยความชำนาญในการซ่อมบำรุง ทีมงานของเราสามารถนำเสนอรูปแบบการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงแบบเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งทั้งหมดเพื่อความเสถียรของระบบโดยรวม การซ่อมแซมบางส่วนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย หรือการดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งาน พร้อมทั้งการรับประกันงานซ่อมนานถึงหกเดือนในสภาวะการใช้งานปกติ

ให้เช่า / ให้ยืมทดแทนการใช้งาน / ซ่อมฟื้นฟูสภาพ / รับซื้อและแลกเปลี่ยน

เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางบริษัทเราได้ออกแบบให้มีบริการปั๊มสุญญากาศและอุปกรณ์สำหรับให้ลูกค้าได้ใช้งานตามความต้องการพิเศษของลูกค้า โดยได้นำเสนอทางเลือกพิเศษให้กับลูกค้าดังนี้

  1. ปั๊มเช่า หากลูกค้ามีความต้องการในการใช้งานระบบสุญญากาศในระยะสั้น เพื่อเพื่มค่าสุญญากาศให้กับระบบชั่วคราว หรือช่วงเวลาที่ต้องการเพิ่มการผลิตแค่ช่วงเวลาหนึ่ง ทางเราสามารถจัดหาปั๊มสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ให้เช่าในค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าได้
  2. ปั๊มยืม ในช่วงระยะเวลาที่ลูกค้านำปั๊มมาซ่อม ทางบริษัทสามารถจัดหาปั๊มที่เหมาะสมเพื่อใช้งานทนแทนระหว่างซ่อมสำหรับลูกค้าได้ โดยบริษัทจะนำปั๊มเข้าไปทนแทนทันทีเมื่อมีการยกปั๊มออกมาเพื่อซ่อมบำรุงเพื่อลดเวลาการหยุดการผลิตในน้อยที่สุด และจัดการติดตั้งปั๊มกลับคืนพร้อมทั้งรับปั๊มยืมกลับมาเมื่อทำการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อย โดยมีค่าใช้จ่ายในการยืมปั๊มเพียงเล็กน้อย
  1. เมื่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สำคัญของปั๊มสุญญากาศเช่น เพลา เสื้อปั๊ม ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทมีบริการซ่อม/สร้าง ตกแต่งใหม่สำหรับอะไหล่มูลค่าสูงเพื่อยืดอายุการใช้งานและให้กลับมามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับประสทธิภาพเริ่มต้น เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดงบประมาณกว่าการซื้อปั๊มใหม่ทดแทน
  2. รับซื้อปั๊มสุญญากาศเก่าหรือแลกเปลี่ยนเป็นปั๊มรุ่นใหม่ ด้วยข้อเสนอที่คุ้มค่า

OEM Pumps Serviced

Atlas copco

Leybold

Edwards

Busch

Becker

Elmo Rietschle

Nash

Ulvac

Mil’s

Osaka

Sihi

Shinko Seiki

Robuschi

Kowel

Alcatel

Kinney

Pompetravaini

OEM Pumps
OEM service
sell OEM Pumps
OEM Pumps service